משימות של חינוך גופני

החינוך הגופני נועד לפתח את התכונות הגופניות של האדם, לחזק את בריאותו, וזה חשוב להיווצרות של דור בריא.

מטרות החינוך הגופני

מטרתו של חינוך זה היא ההתפתחות הגופנית המקסימלית של האדם, שיפור מיומנויותיו, חינוך תכונות מוסריות. כדי להשיג מטרה זו, יש צורך לפתור את כל המשימות שנקבעו.

מטרות של חינוך גופני

המשימות העיקריות מזוהות בקבוצות הבאות:

 1. Health you
  • פיתוח מיומנויות פיזיות;
  • הקשחת;
  • פיתוח תכונות אסתטיות (תנוחה יפה, תרבות של תנועות).
 2. חינוכית:
  • היווצרות של תכונות מוטוריות;
  • השגת ידע חדש.
 3. חינוכית:
 • פיתוח תכונות אישיות (סיבולת, משמעת, תחושת קולקטיביזם);
 • פיתוח יכולות מנטליות (זיכרון, תשומת לב);
 • חינוך מיומנויות היגיינה, הרגלי שירות עצמי.

כל המשימות הנ"ל של חינוך גופני צריך להיפתר במערכת יחסים.

אמצעי חינוך גופני

כדי להשיג את המטרה של החינוך הגופני, האמצעים משמשים:

 1. תרגילים פיזיים.
 2. טמפרטורת הגוף.
 3. אמצעים היגייניים (ציות למשטר היום).
 4. המטלות והאמצעים של החינוך הגופני נועדו להשיג את המטרה העיקרית - חינוך של דור חזק ובריא!

משימות החינוך הגופני של ילדי הגן

התקופה שלפני הלימוד היא אופטימליתהרפיה של הילד, שליטה במיומנויות הנדרשות. אימון גופני משפר את תפקודן של מערכות חיוניות. בין המשימות של החינוך הגופני של ילדי הגן הם:

 1. בריאות (התקשות, היווצרות יציבה נכונה, התפתחות של מהירות, סיבולת).
 2. המטרה והיעדים של החינוך הגופני

 3. חינוך (התפתחות של עניין בחינוך גופני, היווצרות מיומנויות המתאימות לגיל הילד).
 4. משימות חינוכיות (חינוך של אומץ, יושר, התמדה).

שיפור משימות החינוך הגופני

בין משימות הריפוי של הפיזיהתחדשות, קודם כל, להדגיש את התחזקות הבריאות, להגדיל את יכולת העבודה של האורגניזם, הרפיה, שליטה בטכניקה של נשימה נכונה, ויצירת יציבה. לכן, חינוך גופני צריך להתרחש במכלול, ואז המטרה תושג ביתר קלות.